۱۰ ویژگی برتر یک عکاس برجسته چیست ؟(قسمت پایانی)

۱۰ ویژگی برتر یک عکاس برجسته چیست ؟(قسمت پایانی)

تاریخ انتشار : 1397/1/21
۶- ابتکار برای بازاریابی
شما نباید فقط انتظار داشته باشید که بنشینید و کار به سمت شما روانه شود.
شما باید نام خود را در بیرون زبانزد مردم کنید و نگاهی حرفه ای به جایگاه خود داشته باشید تا مردم بدانند که چه کارهایی میتوانید انجام دهید.

۷-  فوت و فن شبکه سازی
بله، شما باید شبکه سازی کنید و با دیگران صحبت کنید تا صرف نظر از هر سطح حرفه ای که اهداف خود را پیش میبرید، در تجارت عکاسی نیز موفق شوید.
۸- ذهنی برای تجارت
اول و مهمتر از همه عکاسی یک حرفه است، بنابراین ضروریست تا مهارت تجاری داشته باشید
تا مقام و جایگاه خود را مدیریت کرده و تصمیم هایی بگیرید که برای شما سودمند باشد.

۹- مردمی بودن
شما باید مهارتهای مردمی داشته باشید تا در زمینه ای رقابتی و هنری مانند عکاسی موفق باشید.
موقر بودن در این حرفه، شما را از سایر رقبا جدا میکند.

۱۰- مهارتهای فنی
عکاسی، استفاده از بهترین تجهیزات، ابزار و نرم افزار و دانستن اینکه چگونه از انها به درستی استفاده کنید، میباشد.