آیا عکس های شما به اندازه ی کافی خوب هستند تا بتوان شما را یک عکاس حرفه ای نامید؟(قسمت اول)

آیا عکس های شما به اندازه ی کافی خوب هستند تا بتوان شما را یک عکاس حرفه ای نامید؟(قسمت اول)

تاریخ انتشار : 1397/1/22
عکاسان زیادی هستند عکس های خود را میفروشند که برخی از عکسها خیلی خوب و برخی دیگر بی ارزش اند.
و مردم زیادی در بیرون عکاسی را بعنوان یک سرگرمی بدون پرداخت به حساب می آورند،
و با این وجود عکس هایی را بوجود می آورند که میتوان آنها را فروخت.

چگونه میتوان پی برد که آیا عکس حرفه ای شما مناسب جهان تجارت است یا نه؟

پاسخ به این سوال کار راحتی نیست، و ما نیز مدعی پاسخگویی به این سوال
بصورت واضح نیستیم و فکر هم نمیکنیم کسی بتواند پاسخ روشنی ارائه دهد.
با این وجود، میخواهیم تا این سوال را بطور عمیق تر بررسی کنمی و شما را با سه جنبه
فکری در این زمینه آشنا کنیم، که امیدواریم شما را قادر سازد تا عکاسی خود را در مسیر
درست بهبود بخشید.

۱- کیفیت عکس حرفه ای
اگر شما قصد دارید تا یک عکاس حرفه ای شوید، این بدان معناست که میخواهید تصاویری را خلق کنید که ارزش هنری و یا تجاری داشته باشند.
رابطه ی بین تجارت و کیفیت ارتباط ساده ای نیست.

فقط به این دلیل که عکسی توسط مردم “خوب” ، “متحیر کننده” یا “با کیفیت” تشخیص داده میشود، بدان معنا نیست که آن عکس قابلیت فروخته شدن داشته باشد.
این اصل، تا اندازه ای، بطور معکوس نیز بکار گرفته میشود.
عکاسی های زیادی در بیرون وجود دارند که هر روز توسط افراد نا آگاه، ناشران مجلات و
سازمان های تبلیغاتی خریداری میشوند که ارزش زیادی ندارند.

از لحاظ فنی، یکی از مواردی که در اینجا وجود دارد این است که شما برای زندگی کردن و تامین معیشت از طریق عکاسی، نیاز به ایجاد عکسهای خوب دارید.
این چیزی است که ما شما را به ان توصیه کنیم  ، چرا که اولا سواستفاده و کلاهبرداری از مردم کار بدیست و ثانیا صرفنظر از پول، شما زندگی خود را به تیره روزی میکشید.
در واقع این نکته را بیان کردیم تا به چیزی اشاره کنیم:
( برای موفقیت در بخش هنری یا تجاری، نیاز است تا بهترین عکاس باشید. )

فراتر از یک نقطه خاص، رشد مهارتهای عکاسی به شما کمک زیادی در تبدیل عکاسی به منبع درآمد میکند.
فراتر از حد ان نقطه، برای ادامه دادن به سمت هدف کسب درامد از مهارتهای عکاسی،
شما باید بشدت بر بهبود ۱- مهارتهای تجاری و ۲- شخصی خود سرمایه گذاری کنید.