آیا عکس های شما به اندازه ی کافی خوب هستند تا بتوان شما را یک عکاس حرفه ای نامید؟(قسمت پایانی)

آیا عکس های شما به اندازه ی کافی خوب هستند تا بتوان شما را یک عکاس حرفه ای نامید؟(قسمت پایانی)

تاریخ انتشار : 1397/1/24
۳- خلاقیت و انسجام در عکس حرفه ای
انسجام بسیار مهم است. یکی از موارد کلیدی که یک تازه کار خوب را از یک فرد حرفه ای جدا میسازد این است که:

فرد تازه کار، برای مثال، در عروسی عکس میگیرد و میتواند چندین عکس حرفه ای خوب بگیرد.
اما یک فرد حرفه ای ایده های بسیار خوبی از عکس هایی که میخواهد خلق کند قبل از شروع به عکس گرفتن، دارد.
(شخصا به افراد حرفه ای بعنوان مفهوم کلی رجوع میکنیم، چون انها مانند ایده های نامرتبی درباره داستانهایی هستند که میخواهیم از طریق عکس هایمان بیان کنیم.)
همانطور که روز طی میشود، عکاس حرفه ای تصاویر بیشتر و بیشتری را – در ذهنش – خلق میکند.
و زمانی که کار میکند، به سادگی بینش ذهنی خود را به عکس های قابل لمس ترجمه میکند.
توانایی “دیدن” یک تصویر در ذهن بر اساس بینش خلاقانه در مورد موضوع و سپس ترجمه کردن آن
بطور دقیق و موافق به تصاویر آن چیزی است که یک فرد حرفه ای را از تازه کار جدا میسازد.
در نهایت، چگونه عکس هایتان را “به اندازه کافی” خوب سازید؟
فکر میکنم یکی از بهترین راه ها در تمرین کردن برای رسیدن به عکاسی تجاری این است که از خلاصه افکارتان عکس بگیرید.
اگر شما مانند بیشتر عکاسان برای سرگرمی کار میکنید، احتمالا دوربین خود را زمانیکه به
فروشگاه یا یک شهر جدید یا جشن یا یک منظره ی زیبا میروید، با خود میبرید و امیدوارید که “چند عکس حرفه ای بگیرید”.
اما به جای آن، این روش را امتحان کنید. قبل از اینکه با دوربینتان به جایی بروید، به خودتان یک خلاصه ی کار بدهید.
سپس شما باید عکس هایی را بوجود آورید که با آن خلاصه ی کارتان متناسب باشد.