۹ نکته‌ی ساده در عکاسی به بیان استیو مک کاری، عکاس نشنال جئوگرافی(قسمت پایانی)

۹ نکته‌ی ساده در عکاسی به بیان استیو مک کاری، عکاس نشنال جئوگرافی(قسمت پایانی)

تاریخ انتشار : 1397/4/23

۴ - قاب‌بندی

از قاب‌های طبیعی موجود در صحنه مانند پنجره‌ها و درها استفاده کنید

۵ - استفاده از تضاد

سعی کنید کنتراستی بین موضوع و پس‌زمینه پیدا کنید. 

۶ - کادر را پر کنید

به موضوع خود نزدیک شده و نمایی بسته از آن بگیرید.

۷ - چشم غالب و برتر در مرکز عکس

چشم غالب و برتر سوژه را در مرکز عکس قرار دهید. 

استفاده از چنین تکنیکی، به بیننده این حس را القا خواهد‌کرد که چشم سوژه او را دنبال می‌کند.

۸ - تکرار

طرح و نقشی که از تکرار بوجود می‌آید زیبا و دل‌انگیز است. 

زیبایی بیشتر زمانی خود را نشان می‌دهد که این نقش و الگوها دارای تضاد باشند.

۹ - تقارن

تقارن چشم‌نواز است

اما آخرین توصیه از زبان استیو مک کاری: به یاد داشته باشید که ترکیب مهم است، اما قوانین برای این بوجود آمده‌اند که شکسته شوند. پس نکته اصلی در این است که دست و پای خود را با قوانین نبندید و از عکاسی لذت ببرید، عکاسی‌ای که سبک شماست و از نگاه شماست. وقت آن رسیده که دوربین خود را بردارید، از خانه یا محل کار بیرون رفته و شروع به عکاسی کنید.